น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ใช้รักษาอะไรมาดูกันค่ะ

น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ใช้รักษาอะไรมาดูกันค่ะกัญชาถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก มีทั้งใช้ทางการแพทย์ ใช้ได้ทั่วไป และใช้ได้ไม่ผิดกฎหมาย ประเทศที่ใช้ได้ทางการแพทย์ อาทิเช่นแถบยุโรป ตะวันออก เอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

นโยบายสำคัญของการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์
1 ปลอดภัย ในการใช้กัญชาจะต้องปลอดภัยไร้สารเจือปน และไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้คนไข้เกิดอันตราย นี่คือเหตุผลว่าทำไมกัญชาใต้ดินถึงไม่ถูกยอมรับในทางการแพทย์
2.ผู้ป่วยจะต้องได้ประโยชน์
3.ต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดหรือองค์กรใดเป็นพิเศษ

การนำ น้ำมันกัญชา มาใช้กัญชาทางการแพทย์
การแพทย์เชิงประจักษ์ ประกอบด้วย หลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความคาดหวังของคนไข้และคุณค่าที่จะได้รับ ประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ได้ประโยชน์โดยตรง
– ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
– โรคลมชักรักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
– ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
– อาการปวดประสาทส่วนกลางที่รักษาด้วยวิธีต่างๆ ไม่ได้ผล
– เพิ่มความอยากอาหารและน้ำหนักตัวในผู้ป่วยเอดส์
– เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคอง
– โรคพาร์กินสัน
– โรคอัลไซเมอร์
– โรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ
– โรควิตกกังวล (GAD)
– โรคมะเร็ง

ส่วนประกอบของน้ำมันกัญชามีสารเคมี 2 ประเภทหลักที่มีอยู่ในกัญชาคือ
Tetrahydrocannabinol (THC) เป็นสารเคมีในกัญชาที่ส่วนประกอบจะทำงานกับระบบตอบสนองในสมองและระบบประสาท ที่ทำให้คนไข้รู้สึกสุขสบาย หรือ high ใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

Cannabidiol (CBD) เป็นส่วนประกอบอีกหนึ่งตัวที่สำคัญ ที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทข ไม่ส่งผลถึงอาการมึนเมาใดใด และกำลังเป็นที่สนใจสำหรับรักษาภาวะซึมเศร้าในวงกว้าง